Entreprenadformer och trygghet

Trygghet med totalentreprenad

Vi på Wadköpings Hus anser att totalentreprenad är den bästa och enklaste metoden för att erbjuda beställare trygghet under byggprocessen. Vid denna entreprenadform signerar du ett kontrakt som delegerar oss ansvar att genomföra hela byggnationen. Kontraktet ger dig fullständig kontroll över kostnaderna och medför att inga dolda överraskningar tillkommer under bygget av ditt hus. Med denna entreprenadform sparar du dessutom värdefull tid för att färdigställa bostaden. Hos oss får du en personlig byggledare som du alltid kan vända dig till vid frågor eller funderingar. Din byggledare ansvarar för planering och samordning av bygget och sköter all kontakt med leverantörer, hantverkare och entreprenörer.   

Generalentreprenad och delad entreprenad

För den som vill vara mer delaktig i husbygget kan vi erbjuda generalentreprenad eller delad entreprenad. Vid generalentreprenad innebär det att du som beställare anlitar en byggentreprenör som i sin tur anställer underentreprenörer, vars uppgift är att ansvara för bygget av ditt hus. Du skriver ett avtal med husföretaget för hussatsen samt ett kontrakt med generalentreprenören för byggentreprenaden. Om du vill vara mer delaktig i bygget erbjuder vi en så kallad delad entreprenad. Du köper hussatsen från oss och ansvarar själv för att samordna bygget och upphandla entreprenörer. Denna form lämpar sig för dig som är byggkunnig och vill ta ett stort ansvar för projektet.