Kvalité och miljö

Kvalité

På Wadköpings Hus arbetar vi med ständiga förbättringar i våra processer, produkter och tjänster där vi kvalitetssäkrar allt material och alla leverantörer. Våra leverantörer och samarbetspartners är certifierade att leverera och utföra de moment som vi upphandlar. Internt deltar vi kontinuerligt i externa vidareutbildningar med syfte att ständigt vara uppdaterade om det senaste inom branschen och för att vidareutveckla våra produkter.

Miljö

Wadköpings Hus har ett högt miljöfokus. Vi arbetar med miljövänligt material och återvinner samt återanvänder våra produkter för att bidra med en hållbar framtid. Ett av våra krav för att samarbeta med oss är att våra partners och leverantörer ska dela vårt miljötänk och ha goda kunskaper inom området. Med trä som bas i våra konstruktioner gör vi en insats genom att nyttja material som kräver få resurser och utsläpp för att framställas. Trä som förnybar råvara är dessutom ett koldioxidneutralt material som inte bidrar till växthuseffekten.